10 rád ako sa nedostať do problémov s pôžičkou od nebankovky

22.10.2013 16:18

Trh nebankových pôžičiek zostáva neprebádanou džungľou aj po prijatí zákona o spotrebiteľských úveroch. Niektoré neetické praktiky sa možno podarilo obmedziť, ale jednoduchí klienti, ktorí si potrebujú narýchlo požičať napríklad na zaplatenie nedoplatku za energie, zostávajú chutným sústom pre finančných dravcov. Na čo si teda dávať pozor ?
Klientov bánk a nebankových subjektov chráni zákon 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov. Veriteľom síce dáva povinnosť registrovať sa, ale túto registráciu nemožno zamieňať s licenciou. Zjednodušene povedané, NBS nerozhoduje o tom, kto sa do registra zapíše.


1,Ak nemate 5 000, budete mať 10 000 ?

Chcete si niečo kupiť ale nemate na to ? Nebankový úver  je rychlé ale určite nie lacné riešenie
Ak sa predsa rozhodnete neriaďte sa výškou splátky ale RPMN alebo celkovou vyškou sumy, ktorú musite vratiť.


2. Naozaj potrebujete úver ?
Toto je najdôležitejšia otázka, ktorú si musíte položiť. Určite si nepožičiavajte na vylety, dovolenky, elektroniku a spotrebné tovary, bez ktorých sa viete zaobísť. Majte na pamäti, že splácať je síce jednoduchšie ako sporiť – ako to tvrdí v reklame jedna nebankovka – ale rozhodne to nie je výhodnejšie.
Istý aforizmus hovorí, že banka vám požičia len vtedy, keď si požičať nepotrebujete. V skutočnosti na tomto princípe naozaj funguje systém schvaľovania bankových úverov i nebankových pôžičiek od serióznych spoločností. Veriteľ vám požičia, ak preukážete, že si požadovanú sumu viete v istom časovom horizonte sami nasporiť. Ibaže, ak nepočkáte a namiesto sporenia si vezmete úver, bude to výrazne drahšie.
Vysvetlime si to na jednoduchom príklade. Máme záujem o 3 tisíc eur a mesačne sme schopní dať bokom sto eur. V prípade, že si tých 3 tisíc eur vezmeme na spotrebnom úvere s úrokovou mierou 10% p. a. a mesačne budeme splácať spomínaných 100 eur, úver splatíme za 35 mesiacov a preplatíme ho o 566 eur. Ak však budeme čakať, kým si sumu nenasporíme, za 35 mesiacov by sme nasporili (pri úročení vkladu 2% p. a.) 3 600 eur.
Úver alebo pôžička pomáha prekonať časový nesúlad medzi našou potrebou a našou schopnosťou nasporiť požadovanú sumu. Ak sa nebudeme ponáhľať a namiesto úveru si nasporíme, bude to oveľa výhodnejšie. Aj preto je dobré včas si tvoriť finančnú rezervu a vyhnúť sa nepríjemnej potrebe požičať si.


3. Nie je nebankovka ako nebankovka
Nech už na banky akokoľvek nadávame, v drvivej väčšine prípadov je výhodnejšie požičať si práve v banke ako v nebankovke. Ak vám v banke požičať odmietajú, alternatívou zostáva nebankovka. Nezabúdajte, že niektoré nebankové subjekty sú ku klientovi férové, iné sa ho snažia doslova ošklbať. Buďte preto veľmi opatrní a hľadajte spoločnosti s pozitívnymi referenciami od vašich známych. Rýchlosť vybavenia nesmie byť kritériom, ktoré rozhodne o tom, od koho si požičať.  


4. Nikto vám nechce požičať ? radšej nehľadajte
Ak vás odmietajú aj mnohé nebankové subjekty, nehľadajte takú, ktorá vám požičia za každú cenu. Veritelia majú zo zákona povinnosť overiť si vašu schopnosť splácať. Ak vedia, že úver nedokážete splatiť, nepožičajú vám a je to vo vašom záujem.
Tí, ktorí vám požičajú za každú cenu, zrejme sledujú iné ciele a nebudú váhať pripraviť vás pre pár nevrátených eur o celý majetok.


5. Overte si poskytovateľa
Každý, kto chce poskytovať úver podľa príslušnej legislatívy, sa musí zaregistrovať v registri veriteľov, ktorí na svojich stránkach prístupnila NBS. Ak máte záujem o nebankový úver, overte si, či sa jeho poskytovateľ nachádza v registri, kde má zároveň uvedenú hlavnú činnosť (teda, či je bankou, lízingovkou, spoločnosťou splátkového predaja, alebo inou spoločnosťou poskytujúcou úvery)
Pri overovaní názvu rozlišujte medzi poskytovateľom a obchodnou značkou. Napríklad v prípade splátkového predaja Quatro nenájdete v registri spoločnosť Quatro, ale poskytovateľa Consumer Finance Holding.


6. Zákon vas chrani ale nevzťahuje sa na všetky firmy
Zákon o spotrebiteľských úveroch sa netýka spoločností poskytujúcich pôžičky do 3 mesiacov a takisto pôžičky do 100 eur a nad 75 tisíc eur. Vyňatie týchto úverov spod prísnejších pravidiel nie je najšťastnejšie a veľa klientov na to môžeurčite  doplati.


7. Pozor na rychlé a tzv. rolujúce pôžičky
Na trhu nájdeme napríklad spoločnosť poskytujúcu 15 dňové pôžičky s úrokom 25% za dané obdobie, čo znamená ročný úrok 600%. Ak sa vám takýto úver nepodarí včas splatiť, každý mesiac vám dlžná suma narastie o polovicu, čo za istých okolností znamená, že pri niekoľko mesačnom omeškaní budete doživotne splácať  iba úroky.  Je škoda, že na tieto krátkodobé úvery sa celkom dobrý zákon nevzťahuje.


8. Do 14 dní môžete odstúpiť bez penale
Výhodou zákona je, že do 14 dní môžete od pôžičky bez udania dôvodu odstúpiť a nebudete musieť platiť žiadne penále. Je to veľmi užitočný nástroj na to, ako vziať späť unáhlené nesprávne rozhodnutie. Je to šanca pre tých, ktorí podpisujú rýchlejšie ako rozmýšľajú.
Aj po uplynutí 14-dňovej lehoty môžete úver  predčasne splatiť Ale preverte si poplatok za predčasné splatenie  koľko  je to % zo splatenej sumy.

 

9. Rozhodcovské doložky
V snahe urýchliť prípadné spory, či vymáhanie dlžnej sumy, navrhujú veritelia dlžníkom takzvanú rozhodcovskú doložku, na základe ktorej bude o sporoch rozhodovať arbitrážny súd a nie klasický súd. Arbitrážne súdy konajú rýchlejšie a viac ako na zákony hľadia na znenie zmluvy. Dlžníci majú zo zákona právo rozhodcovskú doložku odmietnuť a v prípade, že ju už majú podpísanú, rozhodnutie rozhodcovského súdu môžu napadnúť na riadnom súde.


10. Dodržiavanie zákona v nebankovkach nekontroluje NBS
Register veriteľov síce vedie NBS, ale na dodržiavanie zákona dohliada, až na niektoré výnimky, Slovenská obchodná inšpekcia. Na ňu zároveň môžete smerovať prípadne sťažnosti.

 

   E BOOK dozviete sa v ňom, čo odlišuje bežných ľudi a bohatých a ako sa  tým bohatým stať...


OCHRÁNA OSOBNÝCH ÚDAJOV

       REG. ČÍSLO 4082

Je málo povolaní kde aj bez vysokej školy môžeš dosiahnuť príjem nad 1 000 Eur. Práca v realitke to umožňuje- ale nie v každej realitke a nie pre každého. Zisti VIAC:

       JE OZAJ LUKRATIVNÁ 

PRÁCA REALITNÉHO MAKLÉRA/KY ?

peniaze, bankovky Eura v ruke

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT