Aké správy gmail označuje ako spam

15.03.2013 21:51

Mailová služba gmail patrí medzi najlepšie bezplatné služby, no jedná jej pomoc je skrytá a môže Vám zapričiniť problem. Ide o zaradzovanie sprav do spamu. Može vam tam zaradiť aj dôležitú spravu bez upozornenia. Preto si pravidelne aspoň raz pozrite v ľavom menu priečinok ,,spam,,


Služba Gmail má automatizovaný systém, ktorý pomáha zisťovať spam identifikáciou vírusov a podozrivých správ, typických znakov správ a učením sa na základe toho, čo používatelia služby Gmail, ako vy, bežne označujú ako spam.
Ak kliknete na menovku Spam a otvoríte jednu zo správ, zobrazí sa vám správa, ktorá má v hornej časti krátke vysvetlenie, prečo bola táto konkrétna správa umiestnená do priečinka Spam. Tieto informácie použite na to, aby ste sa chránili pred potenciálne nebezpečnými a podvodnými správami a aby ste lepšie chápali, prečo nejaká správa bola alebo nebola označená ako spam.
Tu je niekoľko vysvetlení, ktoré sa vám môžu zobraziť:
Niektorí odosielatelia spamu odosielajú podvodné správy s cieľom naviesť vás na poskytnutie osobných údajov, ako sú heslá alebo čísla kreditných kariet. Táto činnosť sa označuje ako phishing.

Čo by ste mali vedieť:

Dôrazne vám odporúčame, aby ste neklikali na odkazy v týchto správach ani na tieto správy neodpovedali. Odosielatelia spamu môžu odosielať správy, ktoré sa javia ako odoslané od osoby alebo spoločnosti, ktorú poznáte, pričom môžu dokonca preniknúť do e-mailového účtu nejakej osoby a odosielať z neho správy. Preto buďte pri tomto type správ na pozore, aj keď odosielateľa poznáte. Spoločnosť Google vám nikdy nepošle e-mail, v ktorom by požadovala vaše heslo alebo iné citlivé informácie.

Akcie, ktoré môžete vykonať:

Ak sa správa javí ako pokus získať vaše osobné údaje, označte správu položkou „Nahlásiť phishing“, čím nášmu systému pomôžete učiť sa z takýchto pokusov.
Ak správa zjavne nie je škodlivá, môžete kliknúť na tlačidlo „Toto nie je spam“, aby ste správu premiestnili z priečinka Spam do priečinka Doručená pošta.
Môžete tiež vybrať položku „Nahlásiť, že toto nie je phishing“, čím nám dáte vedieť, že správa je v poriadku (túto možnosť zobrazíte kliknutím na šípku nadol vedľa položky Odpovedať). Na základe označenia, že správa nie je spam alebo phishing, sa systém služby Gmail z daného prípadu poučí a pri označovaní správ v budúcnosti bude presnejší. Môžete tiež spraviť niekoľko opatrení, ktoré zabránia v označovaní riadnej pošty ako spamu.
Odosielatelia spamu môžu správy falšovať, aby sa javili ako odoslané skutočnou webovou lokalitou alebo spoločnosťou, ktorej môžete dôverovať. Spoločnosť Google sa pokúša verifikovať skutočného odosielateľa prostredníctvom overenia e-mailu, aby vás chránila pred takýmito správami.
Proces overenia sa pokúša verifikovať skutočného odosielateľa preskúmaním overovacích údajov správy. Tieto údaje by mali byť uvedené v hlavičke „signed-by“ alebo „mailed-by“ (zobrazenej pod riadkom predmetu správy, keď sú zobrazené detaily správy). Keď odosielateľ tieto údaje nezahrnul do správy, nemôžeme mať istotu, či správa je alebo nie je falšovaná. Správa sa napríklad môže javiť ako odoslaná z adresy Gmail, nemôžeme to však potvrdiť, ak správa neobsahuje overovacie údaje.
Overovacie údaje môžu chýbať v riadnych aj škodlivých správach. Služba Gmail napríklad nemusí byť schopná overiť správu odoslanú prostredníctvom webovej lokality (ako v prípade, keď priateľ zdieľa novinový článok prostredníctvom novín online), správu automaticky poslanú ďalej (napríklad z vašej školskej e-mailovej adresy na osobnú adresu Gmail) alebo správu odoslanú zoznamu príjemcov.

Čo by ste mali vedieť:

Je dôležité mať sa na pozore pred phishingovými správami, ktoré sa vás pokúšajú naviesť na poskytnutie osobných údajov, ako sú heslá alebo podrobnosti kreditných kariet, na návštevu škodlivej webovej lokality alebo prijatie počítačového vírusu. Odosielatelia spamu môžu odosielať správy, ktoré sa javia ako odoslané od osoby alebo spoločnosti, ktorú poznáte, pričom môžu dokonca preniknúť do e-mailového účtu nejakej osoby a odosielať z neho správy. Preto buďte pri tomto type správ na pozore, aj keď odosielateľa poznáte. Spoločnosť Google vám nikdy nepošle e-mail, v ktorom by požadovala vaše heslo alebo iné citlivé informácie.
V prípade akýchkoľvek podozrivých správ vám odporúčame neklikať na odkazy a prílohy a neodpovedať na také správy.
Akcie, ktoré môžete vykonať:
Ak sa správa javí ako pokus získať vaše osobné údaje, označte správu položkou „Nahlásiť phishing“, čím nášmu systému pomôžete učiť sa z takýchto pokusov.
Ak vidíte neoverené správy, o ktorých viete, že sú v poriadku, použitie tieto pokyny na riešenie problémov – môže ísť o problém na strane odosielateľa alebo o problém s vašimi nastaveniami. Ak viete, že správa nie je škodlivá, kliknite na tlačidlo „Toto nie je spam“, aby ste správu premiestnili z priečinka Spam do priečinka Doručená pošta. Môžete tiež spraviť niekoľko opatrení, ktoré zabránia v označovaní riadnej pošty ako spamu.

Služba Gmail používa automatizované systémy zisťovania spamu na analýzu výskytu typických znakov a predvídanie, ktoré typy správ sú podvodné alebo potenciálne škodlivé. Tu je niekoľko z vecí, ktoré náš systém posudzuje pri označovaní správy ako spamu:
• Obsah, ktorý sa zvyčajne viaže na spam, napríklad obsah pre dospelých a návody na rýchle zbohatnutie
• Správy, ktoré predstierajú, že sú automatickými odpoveďami o nedoručení (systémom generovaným e-mailom, ktorý môžete automaticky dostať po odoslaní správy, ktorá sa nedá doručiť, napríklad kvôli neplatnej e-mailovej adrese)
• Správy odoslané z účtov alebo adries IP, z ktorých sa už odoslali iné spamové správy
• Správanie iných používateľov služby Gmail – napríklad ak mnoho ľudí nahlási spam od určitého odosielateľa
• Podobnosť s iným spamom alebo phishingovými správami na základe kombinácie kritérií, ako je predmet, prvky typu pravopis a formátovanie a podozrivé prílohy
• Rozdiel medzi vašou predvoľbou jazyka v službe Gmail a jazykom použitým v správe

Čo by ste mali vedieť:

Je dôležité mať sa na pozore pred phishingovými správami, ktoré sa vás pokúšajú naviesť na poskytnutie osobných údajov, ako sú heslá alebo podrobnosti kreditných kariet. V prípade akýchkoľvek podozrivých správ vám odporúčame neklikať na odkazy a prílohy a neodpovedať na také správy. Spoločnosť Google vám nikdy nepošle e-mail, v ktorom by požadovala vaše heslo alebo iné citlivé informácie.

Akcie, ktoré môžete vykonať:


Ak sa správa javí ako pokus získať vaše osobné údaje, označte správu položku „Nahlásiť phishing“, čím nášmu systému pomôžete učiť sa z takýchto pokusov.
Ak viete, že správa nie je škodlivá, kliknite na tlačidlo „Toto nie je spam“, aby ste správu premiestnili z priečinka Spam do priečinka Doručená pošta. Môžete tiež spraviť niekoľko opatrení, ktoré zabránia v označovaní riadnej pošty ako spamu.
Ak vaša organizácia používa službu Gmail, správca vašej skupiny môže rozhodnúť, ktoré správy sa budú alebo nebudú označovať ako spam.
Čo by ste mali vedieť:
Tieto správy sú do vášho priečinka Doručená pošta smerované na základe požiadavky vašej organizácie, a nie na základe automatizovaného systému služby Gmail na zisťovanie spamu. Je preto možné, že uvidíte nevyžiadané správy presmerované do priečinka Doručená pošta.
Akcie, ktoré môžete vykonať:
Ak sa v priečinku Doručená pošta zobrazujú správy, ktoré tam nepatria, môžete kontaktovať svojho správcu pošty a požiadať o zmenu pravidiel v doméne.
Ak sa správa zdá byť spamom, ale nie je v priečinku Spam, kliknite na tlačidlo „Nahlásiť spam“ (a označte aj „Nahlásiť phishing“ v prípade správ, ktoré sa pokúšajú získať vaše osobné údaje).

 

   E BOOK dozviete sa v ňom, čo odlišuje bežných ľudi a bohatých a ako sa  tým bohatým stať...


OCHRÁNA OSOBNÝCH ÚDAJOV

       REG. ČÍSLO 4082

Je málo povolaní kde aj bez vysokej školy môžeš dosiahnuť príjem nad 1 000 Eur. Práca v realitke to umožňuje- ale nie v každej realitke a nie pre každého. Zisti VIAC:

       JE OZAJ LUKRATIVNÁ 

PRÁCA REALITNÉHO MAKLÉRA/KY ?

peniaze, bankovky Eura v ruke

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT