Aké typy investícií existujú a ako sa v nich orientovať. Tieto informácie Vám pomôžu zarobiť peniaze navyše...

11.09.2016 10:46

Investícia alebo investovanie je v najbežnejšom ponímaní použitie finančných zdrojov, najmä dlhodobejšie a najmä s cieľom dosiahnuť výnos/zisk.


Konkrétne definície sa však rôznia...

Zameranie na tvorbu majetku ("zhmotnenia" kapitálu)


Investícia je obstarávanie (alebo zmena štruktúry) majetku (teda približne aktív). Inými slovami je to viazanie kapitálu (použitie kapitálu), teda premena voľného kapitálu (kapitálu v užšom zmysle, finančných zdrojov, teda približne pasív) na viazaný kapitál (majetok, aktíva). Často sa však investíciou myslí len obstarávanie neobežného majetku (teda dlhodobé viazanie kapitálu), obstarávanie obežného majetku (krátkodobé viazanie kapitálu) sa potom označuje ako "obstarávanie" (v užšom zmysle).
 

Zameranie na výdavky

Investícia sú výdavky (podniku) na zariadenie, látky a služby.
Iná definícia znie: Investícia je séria platieb, ktorá sa začína zápornými platbami (výdavky) a na konci má prevažne kladné platby (príjmy).

Zameranie na budúci zisk


Investícia je dlhodobé viazanie kapitálu (teda použitie finančných zdrojov) na dosiahnutie zisku. Táto definícia sa zdá byť najčastejšia. Podobná definícia znie, že investícia sú výdavky uskutočnené s cieľom budúcich príjmov.

Základné delenia

Podľa druhu investičného objektu:
reálna investícia
finančná investícia
nehmotná investícia


Podľa účelu:
zriaďovacia investícia
reprodukčná investícia
investícia na identickú reprodukciu
racionalizačná investícia
rozširovacia investícia
dezinvestícia


Podľa interdependencií:
substitutívna investícia
komplementárna investícia


Podľa funkcie:
výskumná investícia
výrobná investícia
odbytová investícia
iné

Laický pohľad :

Investujeme do niečoho, čo môže byť finančného alebo hmotného charakteru. Zároveň počítame s tým, že nám to v budúcnosti zarobí niečo navyše. 

Pre laika, ktorý nema veľa času na študovanie sú najlepšie 3 investície: Peňažné produkty, Nehnuteľnosti,  Drahé kovy

                               


Na čo si dávať pri investovaní pozor ?

Každá investícia má tri základné parametre: 

výnos, riziko a likvidita

Tieto parametre sú kľúčové a opierajú sa o ne všetky investičné teórie, s ktorými sa tu zoznámite. 

Existuje  investícia, ktorá by bola maximálne výnosná, s nízkym rizikom a dobrou likviditou. Avšak iba najlepší odborník to vie posudiť. Je to veľmi jednoduché pravidlo, ktoré je nutné rešpektovať. Mnoho drobných investorov už pohorelo iba kvôli neznalosti, alebo nerešpektovaniu tohto pravidla.

Najlepšie investície pre jednotlivca sú :

KOMODITY, NEHNUTEĽNOSTI, CENNÉ PAPIERE

Lákavé ponuky typu "Vysoký výnos bez rizika" jednoducho nemôžu byť naplnené. Vysoký výnos dosiahneme tým, že akceptujeme vyššie riziko. Ako príklad možno uviesť investovanie do akcií - je to veľmi výnosné, ale zároveň pre laika veľmi rizikové. Ako investor nesmiete veriť sľubom, ktoré sú v rozpore so základnými investičnými princípmi. 

Veľmi zrozumiteľne tieto princípy opisuje všeobecne používaná pomôcka, tzv. investičný trojuholník. 

Na každom z vrcholov trojuholníka je umiestnený jeden z už spomínaných parametrov, výnos - riziko - likvidita. Vo vnútri trojuholníka pohybujte pomyselným bodom - ten predstavuje zamýšľanú investíciu. Ak sa budete s bodom približovať veľmi vysokému výnosu, budete sa zároveň vzďaľovať od nízkeho rizika. Čím viac sa približujete k likvidite, budete sa vzďaľovať od výnosu. 

Žltá zona je najvýhodnejšia pre laikov. Odborník môže rozdeliť investície do celého trojuholníka...

Viem že nezavislých a serióznych odborníkov je veľmi malo a že najrizikovejšie investície ponukajú najvyššie odmeny, preto je dobré pre každého kto chce investovať aby sa sam stal odborníkom.

Typy investícií: 

Rozdelenie investícií môžeme vykonať podľa rôznych kritérií. Začnime ale od jednoduchého rozdelenia podľa toho, do čoho budeme investovať. Sú to dvé základné skupiny 1,finančné investície- produkty a 2,reálne investície.

 
a) FINANČNÉ INVESTICIE:


Patria sem napr. investície do akcií. Ale tiež investicie do ETF fondov a CFD produktov. Dnes si môžu aj drobní investori nakúpiť prostredníctvom brokera akcie a iné produkty priamo na burze. Podobnou investíciou môže byť nákup dlhopisov, hypotekárnych záložných listov a podobne. Všeobecne sa jedná o priamy nákup cenných papierov. Výhodou týchto investícií je to, že nakupujeme priamo cenný papier a neplatíme tak žiadneho ďalšieho sprostredkovateľa. Nevýhodou je niekedy obtiažna diverzifikácia, teda rozloženie rizík do širokého portfólia a výsoká volatilita.

Finančné produkty: Sem patria bankové vklady na našich bežných účtoch, alebo termínované vklady. Ďalšími finančnými produktmi sú dôchodkové fondy, stavebné sporenie, podielové fondy a podobne. Finančné produkty sú spravidla vopred modifikované na zabezpečenie konkrétnych potrieb. Stavebné sporenie je určené pre financovanie bývania, dôchodkové fondy pre zabezpečenie dôchodku. 

Podielové fondy sú zaujímavou alternatívou k priamym investíciám do cenných papierov. Výhodou investovania prostredníctvom finančných produktov je ľahká dostupnosť a všeobecná zrozumiteľnosť. Nevýhodou je to, že finančné produkty sú zaťažené rôznymi poplatkami. 

B) REÁLNE INVESTÍCIE:

Jedná sa o kúpu vlastného bývania, nájomnej nehnuteľnosti, nákup drahých kovov, šperkov, investície do obrazov a iných umeleckých predmetov. Patria sem aj zbierky známok, mincí a podobne. 
Výhodou týchto investícií je to, že sú spravidla spojené aj s inou než materiálnou formou uspokojenia. Radosť z nového bývania alebo zberateľská vášeň sú vedľajšou "pridanou hodnotou" týchto investícií. Nevýhodou je spravidla zlá likvidita. Môže trvať dlho, než sa nájde kupec, ktorý bude ochotný zaplatiť Vami požadovanú sumu.

                  INVESTÍCIE PODĽA PRODUKTOV

ÁNO, zlato a drahé kovy sú najlepšia investícia v krízových rokoch

S použitím https://sk.wikipedia.org/

NOVÝ RATING ČLÁNKOV od 10.9.2016

   E BOOK dozviete sa v ňom, čo odlišuje bežných ľudi a bohatých a ako sa  tým bohatým stať...


OCHRÁNA OSOBNÝCH ÚDAJOV

       REG. ČÍSLO 4082

Je málo povolaní kde aj bez vysokej školy môžeš dosiahnuť príjem nad 1 000 Eur. Práca v realitke to umožňuje- ale nie v každej realitke a nie pre každého. Zisti VIAC:

       JE OZAJ LUKRATIVNÁ 

PRÁCA REALITNÉHO MAKLÉRA/KY ?

peniaze, bankovky Eura v ruke

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT