Ako zarobiť v MLM 2

03.10.2011 16:25

3,Budovanie organizácie v klasickom MLM

 

„Vedomosti znamenajú moc“, hovorí sa, ale mali by sme k tomu dodať:

„Len vedomosti a aktivita dohromady vedú k úspechu“.

Kontakty  a menný zoznam

Kto chce byť úspešný v MLM, ten si musí vybudovať veľkú obchodnú organizáciu, ktorá zahŕňa veľa spolupracovníkov a klientov a ktorá dosahuje značný obrat. Jednotlivec to nedokáže. Práve tak ako v inom odbore, aj v MLM ste teda odkázaní na mnohých a dobrých spolupracovníkov. Čím väčší je počet týchto partnerov a čím vyššia je ich kvalita, tým účinnejšia a hospodárnejšia je, samozrejme, vlastná obchodná štruktúra, a tým aj hospodársky úspech.

                         Mate 2 možnosti

1, internet ak sa v ňom vyznáte alebo

2, „začnite so svojím menným zoznamom“.

 

Nijaký iný nástroj nie je taký účinný. Váš zoznam by mal obsahovať najmenej 100 mien...

 • Rodina, príbuzenstvo, známi a priatelia
 • Súčasné alebo minulé zamestnanie
 • Koníčky a šport
 • Kontakty v obchodoch a vo firmách poskytujúcich služby
 • Úrady
 • Známosti získané prostredníctvom vašich detí
 • Kostoly, kluby, spolky
 • Susedia a iné sociálne kontakty

V nijakom prípade mená nehodnoťte. V prvom kroku ide výlučne o zostavenie zoznamu bez hodnotenia. Po čase zistíte, že človek skutočne „nikdy nevie, čo sa stane“.

Platí tu „zákon veľkých čísel“: Čím častejšie sa určité opatrenie opakuje, tým väčšia je pravdepodobnosť, že bude úspešné a že sa dosiahne cieľ, o ktorý ide. VOS je obchodná činnosť, ktorá v mnohých oblastiach funguje podľa tohto „zákona veľkých čísel“.

Čím viacej osôb oslovíte alebo im napíšete, tým úspešnejší budete!

Toto platí tak na získavanie nových klientov, ako aj na nábor nových spolupracovníkov, s ktorými budujete svoj tím.

         „Niektorí chcú, niektorí nechcú, čo teraz? Ďalší prosím!“

Dobre si zapamätajte toto príslovie; je základom pre celá váš obchod! Len ak mu prispôsobíte váš postoj, obrníte sa výraznou „tvrdohlavosťou“ a hrošou kožou, stanete sa úspešnými.

Nenechajte sa v nijakom prípade častým odmietnutím odradiť! Akceptujte to ako nevyhnutný prvok tohto obchodu. Nesmie byť pre vás dôležitých päť alebo šesť odmietnutí, ale jeden istý súhlas. Veru budete musieť „otvoriť veľa ustríc, kým nájdete jednu perlu“. Lebo: niektorí chcú, niektorí nechcú, čo teraz? Ďalší prosím! Musíte dbať o to, aby na vašom zozname bol vždy aj „ďalší“.

Nekonečný zoznam

Popremýšľajte aký efekt sa dostaví, ak budete dôsledne pracovať s vaším zoznamom. Na vašom zozname sa napríklad nachádza 100 mien. Začnete si dohovárať stretnutia. Vaša prvá kontaktná osoba síce odmietne, ale dá vám niekoľko mien svojich priateľov a známych, ktorí by azda mohli mať záujem. Zapíšete si tieto osoby do svojho zoznamu a obrátite sa na ďalšieho potenciálneho klienta. Tam možno získate takú istú skúsenosť.

Už tušíte, čo sa stane: Len čo ste sa skontaktovali s desiatimi osobami, už neobsahuje váš zoznam 100 mien, ale 130; lebo každý, koho oslovíte, vám môže dať aspoň odporúčanie na ďalších priateľov a známych. A váš menný zoznam rastie a rastie, čím viac osôb oslovíte. Kľúč k tejto úspešnej stratégii: Zásadne poproste každého, s kým hovoríte, aby vám dal odporúčanie na ďalšie osoby, ktoré by mohli mať záujem. Dosiahnete tým trojnásobnú výhodu:

 • Váš zoznam namiesto toho, aby sa zmenšoval, rastie
 • Postupne rastie aj podiel cudzích osôb, ktoré by ste ináč nikdy neboli spoznali
 • U týchto pre vás neznámych osôb máte lepšie vyhliadky na úspech, lebo sa hlásite na odporúčanie priateľa alebo známeho.

 

Výber 20 naj

Teraz máte pred sebou rozsiahly zoznam s najmenej 100 menami. Ďalším krokom je hodnotenie osôb na vašom zozname. Vyznačte si teda 20 osôb na vašom zozname, ktoré si dokážete predstaviť ako najvhodnejších spolupracovníkov. Dobrými indíciami sú:

 • Úspešní ľudia
 • Ľudia, ktorí ľahko nadväzujú kontakty
 • Pozitívne mysliaci ľudia

Nadväzovanie kontaktov

A teraz nasleduje tretí krok, ktorý sa často robí príliš skoro, a preto, žiaľ aj neúspešne: nadviazať kontakt s možnými záujemcami. Najprv by ste sa mali zamyslieť konkrétne nad tým, čo chcete oznámiť záujemcovi a ako to najlepšie urobíte!

Najdôležitejšie formy nadväzovania kontaktov:

 • Telefonát.....Osobný rozhovor....List
 1. Telefonát

Pomocou efektívnych telefonátov môžete váš obchod neuveriteľne podporiť. Preto je dôležité, aby ste si rozhovory čo najpresnejšie naplánovali. Nezabudnite pritom, že telefonáty majú výlučne dva ciele:

 • Dohodnúť si termín na osobný rozhovor
 • Získať súhlas na zaslanie informačného materiálu, ak nie je možný rozhovor napr. kvôli veľkej vzdialenosti

Nikdy nerobte prezentáciu vašich produktov alebo obchodnej príležitosti telefónom. Tieto informácie poskytnete v osobnom rozhovore alebo v informačnom materiáli, ktorý pošlete. Telefonát môže byť zásadne len úvodom k osobnému rozhovoru a nesmie ho v nijakom prípade nahradiť: osobný rozhovor sa musí vždy uskutočniť.

                               6 prvkov efektívneho telefonovania:

 • Vyjasnite si, či je váš telefonát vhod, alebo či rušíte
 • Dajte najavo vaše nadšenie
 • Urobte partnerovi kompliment
 • Vyvarujte sa toho, aby mal volaný pocit, že vám musí vyhovieť lebo by sa cítil stiesnene
 • Dosiahnite cieľ telefonátu
 • Poďakujte sa

                                 Vaša individuálna osnova rozhovoru

Zjednodušte si telefonovanie na najvyššiu možnú mieru: napíšte si osnovu rozhovoru, ktorá bude obsahovať všetky dôležité prvky telefonátu a bude čiastočne už sformulovaná. Tým sa zaistíte, že počas rozhovoru nezabudnete na nijaký dôležitý bod. Je vhodné, aby ste si pripravili dve rozličné osnovy v závislosti od toho, komu budete volať: pre rodinných príslušníkov, priateľov a blízkych známych a druhú pre ďalších (vzdialenejších) známych a cudzie osoby.

 1. Osobný rozhovor

Veľa vašich kandidátov môžete osobne zastihnúť, preto že bývajú napríklad v susedstve, sú členmi v tom istom športovom zväze alebo s nimi denne prichádzate do styku (predavačky, úradníci, kolegovia v práci).V týchto prípadoch je vhodné využiť osobný kontakt.

Zásadne aj tu platia tie isté ciele ako pri telefonáte: dohodnúť si stretnutie alebo získať súhlas, aby ste mohli niečo poslať.Hovorte stručne a nezabiehajte do podrobností. Poukážte na dohodnutý termín rozhovoru a oznámte, že potom získa podrobnejšie informácie a podklady.

 1. Mail a potom telefonat...

Mail by mal byť vedľajšou možnosťou ako nadviazať kontakt. Vždy treba dať prednosť osobnému alebo telefonickému kontaktu – hneď sa dozviete, aké otázky alebo námietky má váš partner/vaša partnerka. Rovnako rýchlo môžete aj reagovať...

 

   E BOOK dozviete sa v ňom, čo odlišuje bežných ľudi a bohatých a ako sa  tým bohatým stať...


OCHRÁNA OSOBNÝCH ÚDAJOV

       REG. ČÍSLO 4082

Je málo povolaní kde aj bez vysokej školy môžeš dosiahnuť príjem nad 1 000 Eur. Práca v realitke to umožňuje- ale nie v každej realitke a nie pre každého. Zisti VIAC:

       JE OZAJ LUKRATIVNÁ 

PRÁCA REALITNÉHO MAKLÉRA/KY ?

peniaze, bankovky Eura v ruke

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT