ETF moderný nástroj investovania...

30.04.2019 12:32

ETF (exchange-traded fund) by sme mohli preložiť ako "na burze obchodovaný fond". Ide teda o fondy podobné podielovým, ktoré sú kótovane na burze. Emitentami bývajú väčšinou banky. Fond obsahuje tzv. podkladové aktívum, ktorým môžu byť akciedlhopisy, komodity relality... Cena ETF sa potom odvíja od cenového vývoja podkladového aktíva. ETF sú zväčša pasívne riadené fondy, to znamená, že emitent ETF nakúpi podkladové aktívum napr. 20 druhov akcií a tieto drží až do lehoty splatnosti ETF.

                                       

Typy ETF

Indexové ETF

Patria k najrozšírenejším spomedzi všetkých druhov. Podkladovým aktívom sú akcie, ktorých štruktúra je rovnaká ako štruktúra burzového indexu. Cieľom je dosiahnuť rovnakú výnosnosť akú dosahuje daný index. Niektoré ETF majú v portfóliu deriváty, ktoré znásobujú výkonnosť pomocou pákového efektu. To znamená, že napr. ak index vzrastie o 1% tak ETF vzrastie o 2%. To samozrejme platí aj pri poklese, ak index stratí 1% tak ETF stratí 2%. Tento multiplikačný efekt je daný pákou, ktorú ETF využíva. Na druhej strane existujú aj tzv. SHORT ETF. Tieto sa správajú inverzne k indexu. Teda ak index posilní o 1% ETF certifikát stratí 1% a naopak. Tento typ je vhodný pre investorov, ktorí špekulujú na pokles a chcú na ňom zarobiť. 

Komoditné ETF (ETC)

Tieto certifikáty ako už z názvu vyplýva investujú do komodít ako sú drahé kovy a futures. Prvé ponúkané certifikáty investovali do zlata. Väčšnoiu sú to tiež indexové ETF ale sledujú indexy, ktoré neobsahujú cenné papiere ale komodity.

Menové ETF

Umožňujú aj drobným investorom investovať do cudzích mien a zarobiť prípadne prerobiť na ich pohybe.

Dlhopisové ETF

Podkladové aktívum tvoria výhradne iba dlhopisy. Dlhopisové ETF sú veľmi podobné dlhopisovým podielovým fondom. Podľa zvolenej stratégie môžu držať v portfóliu dlhopisy od dlhodobých po krátkodobé. Podobne ako ostatné ETF aj dlhopisové sú pasívne riadené a obchodované na burze.

Výhody investovania do ETF

  • Jednoduchosť

  • Transparentnosť

  • Nízke poplatky

  • on line prístup 24 hodín

  • Pasívne riadené portfólio

  • Obchodované na burze

  • Vysoká diverzifikácia

  • Nízka vstupná investícia

  • Existuje dnes aj dynamickejšia náhrada ETF, ktoré sú s podobnymi vyhodami a môžu dosahovať lepšie zhodnotenie, nazyvajú sa CFD a obchodujú sa tiež na burze. 

  • Burzový účet si môžte otvoriť on line TU

   E BOOK dozviete sa v ňom, čo odlišuje bežných ľudi a bohatých a ako sa  tým bohatým stať...


OCHRÁNA OSOBNÝCH ÚDAJOV

       REG. ČÍSLO 4082

Je málo povolaní kde aj bez vysokej školy môžeš dosiahnuť príjem nad 1 000 Eur. Práca v realitke to umožňuje- ale nie v každej realitke a nie pre každého. Zisti VIAC:

       JE OZAJ LUKRATIVNÁ 

PRÁCA REALITNÉHO MAKLÉRA/KY ?

peniaze, bankovky Eura v ruke

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT