ZLATO- viac, aj v menu vpravo hore

diverzifikácia-zlato, nehnuteľnosti, finančné aktiva

Očividne najlepšie aktiva pre krízové roky, ktoré stale trvajú, sú :

drahé kovy a diamanty

poľnohospodárska pôda

budovy na ubytovanie pri veľkých mestách

pekárne a výrobne základných potravín

výrobne základného náradia

sklady základných potravín

chovy zvierat na jedlé produkty

Samozrejme, že iba prvé 2 položky sú dostupne pre bežného človeka, ktorý nedisponuje sumou 100 000 Eur a viac...

baner zlato je budúcnosť

Faktom je, že cena zlata len od roku 2 000 z 230 Eur stúpla 5 násobne na cenu cez 1 000 Eur...

zlato graf od roku 2 000

zlato tehly

                                    

OCHRÁNA OSOBNÝCH ÚDAJOV

       REG. ČÍSLO 4082

Športovec, svaly, potencia, práca, peniaze

Je málo povolaní kde aj bez vysokej školy môžeš dosiahnuť príjem nad 1 000 Eur. Práca v realitke to umožňuje- ale nie v každej realitke a nie pre každého. Zisti VIAC:

       JE OZAJ LUKRATIVNÁ 

PRÁCA REALITNÉHO MAKLÉRA/KY ?

peniaze, bankovky Eura v ruke